معرفی وزارتخانهمعاونت هامعاونت حقوقی و امور مجلس

معاونت حقوقی، امور مجلس و استانها

 نام معاون : علی اصغر کاراندیش مروستی

 شرح وظایف معاونت:

- سیاستگذاری و برنامه ریزی در خصوص فعالیتهای مربوط به امور حقوقی و مجلس در چارچوب سیاست های وزارتخانه.

- برنامه ریزی در جهت معرفی فعالیتها و اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تبادل اطلاعات با نمایندگان به منظور اجرای برنامه ها و طرح های فرهنگی ، هنری و تبلیغاتی در حوزه انتخابیه آنها.

- برنامه ریزی در راستای برگزاری جلسات برای تبادل نظر با نمایندگان مجلس بمنظور تسهیل اجرای برنامه ها و طرح های فرهنگی،هنری وتبلیغاتی.

- نظارت بر تنظیم و انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی از نظر حقوقی و قانونی و مشارکت در تهیه و تنظیم فرمها و دستورالعملهای حقوقی.

- نظارت بر تعیین ضوابط مربوط به شناسایی و ثبت آثار فرهنگی و هنری و حقوق مادی و معنوی مخترعین، مؤلفین، هنرمندان و پدیدآورندگان کلیه آثار فرهنگی ، هنری و مطبوعاتی.

- نظارت بر مطالعه و بررسی وتهیه گزارشات و اطلاعات و آمار از وضع فرهنگی­استانها و مناطق و ارائه گزارش های مورد نیاز در خصوص مشکلات ، تنگناها، نظرات و ویژگیهای واحدهای استانی و شهرستانی و ارائه پیشنهادهای لازم به مراجع و شوراهای برنامه ریزی.

- بررسی و مطالعه مستمر قوانین و مقررات مربوط به فعالیت های بخش فرهنگ و هنر و ارائه پیشنهادهای اصلاحی لازم به مراجع ذیربط

- بررسی ، مطالعه و شناسایی راهکارهای مطلوب برای تقویت واحدهای استانی در قالب تفویض اختیار

- اقدام در شناسایی فرهنگی مناطق کشور از نظر کیفیت زندگی، اوضاع طبیعی ، وضعیت تاریخی ،اقوام و عقاید و باورها، سنت ها ،آداب و رسوم ،زبان و گویش ها، ادیان و مذاهب.

- دفاع از لوایح پیشنهادی در کمیسیون ها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی حسب مورد.

- تنقیح قوانین و مقررات و روزآمد نگه داشتن آنها.

- بررسی و ارائه نظر مشورتی به مقام عالی وزارت در زمینه انتصاب مسؤلین استانی و نظارت بر عملکرد آنها.

- انجام اقدامات در زمینه طرح دعاوی، تنظیم دادخواست ها و لوایح دفاعیه در مراجع حقوقی و قضایی.

- ارائه راهنمایی ها و پاسخ به استعلام های واحدهای مختلف مرکزی و استانی در جهت ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات.

آدرس : میدان بهارستان - خ کمال الملک - ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - طبقه چهارم و پنجم

 تلفن: 33966172

دور نگار: 38512650
 
 
زیر حوزه های معاونت شامل:

 

* حوزه معاونت

* دفتر حقوقی و مالکیت فکری

* دفتر امور مجلس

دفتر هماهنگی امور استان ها