فراخوان معرفی بانوان توانمند شاغل در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۲۱ مرداد ۱۳۹۹

 

 فراخوان معرفی بانوان توانمند شاغل در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

امور زنان و خانواده حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فراخوان معرفی بانوان توانمند شاغل در وزارت متبوع را منتشر کرد.

به گزارش امور زنان و خانواده حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در راستای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی های شغلی و تخصصی زنان شاغل در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با توجه به لزوم معرفیبانوان متعهد و کارآمد به عنوان الگوهای موفق نظام اداری،اعتلای فرهنگ کار و ایجاد باورهای مثبت و همچنین نهادینه کردن عوامل انگیزشی برای ارتقاء و بهبود عملکرد و افزایش بهره وری در سطوح مختلف، امور زنان و خانواده حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به انتشار فراخوان معرفی بانوان توانمند شاغل در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب مصاحبه خبری را کرده است.

بر این اساس، تمامی بانوان توانمند شاغل در تمامی ادارات،سازمان های تابعه، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها و سایر مجموعه‌های وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می توانند در راستای معرفی پتانسیل‌ها و توانمندی‌های خود اطلاعات مربوطه را به آدرس الکترونیکی امور زنان و خانواده حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به آدرس  womenandculture@gmail.com ارسال و یا با شماره تلفن های 33453851 خانم میرزائی و38513362 خانم رهبر زارع تماس حاصل فرمایند.

فراخوان معرفی بانوان توانمند شاغل در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
اشتراک در
اظهار نظر
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.