فراخوان پژوهشی تأثیر تحولات و بحران های اجتماعی بر سالخوردگان و بازنشستگان
۱۵ شهریور ۹۹

مؤسسه "پرتوفرهنگ واندیشه"به صاحب امتیازی کانون بازنشستگان وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ،برای دست یافتن هرچه مؤثرتربه ملاکهای کاربردی وضروری احترام وتکریم به کهنسالان وبازنشستگان؛ پژوهشی باعنوان تأثیرتحولات وبحرانهای اجتماعی وعوارض آن برسالخوردگان وبازنشستگان رادردست اجرادارد.

لذاموجب قدردانی است علاقمندان صاحب نظرواهل قلم باارسال نکات موردنظرخوددرقالب مقاله ومطلب حداکثردر(3 صفحه) به قطع A4تاتاریخ 99/6/15  به نشانی میدان بهارستان - خیابان کمال الملک ساختمان مرکزی وزارت ارشاد- طبقه همکف اتاق 51 درتکمیل این پژوهش مؤسسه رایاری نمایید.

درنظراست، ده نفرنویسندگان مقالات برگزیده واصله مشمول دریافت جایزه نقدی شایسته قرارگیرند.

 

                   کانون بازنشستگان                                                                              مؤسسه فرهنگی هنری

       وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی                                                                     پرتوفرهنگ واندیشه

 

 

 

جهت اطلاع بیشتر باشماره تلفن 13-38513012 ازساعت 9الی 14 باکارشناس ذیربط خانم سمیه طاهرخانی تماس حاصل نمایید.

فراخوان پژوهشی تأثیر تحولات و بحران های اجتماعی بر سالخوردگان و بازنشستگان
اشتراک در
اظهار نظر
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.