عنوان خدمات

ارائه مفاصاحساب موقوفات به متولیان

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به شهروندان (G2C)

مخاطبین

این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است

مدارک لازم


قوانین و مقررات بالادستی

قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه مصوب 2/10/1363
آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه مصوب 10/2/1365

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی - اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

با توجه به اینکه بیش از 000/20 موقوفات غیرمتصرفی وجود دارد که برای طی نمودن فرایند اخذ مفاصاحساب را میبایست در اداره طی نمایند ، میتوان بصورت الکترونیکی از راه دور این خدمت را دریافت نمود.
زیرخدمت ندارد