عنوان خدمات

پروانة نمایش ویدئویی ویژه شبکة نمایش خانگی

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
1.تقاضای کتبی با سربرگ و مهر و امضاء مدیر عامل موسسه ویدیو رسانه،
شرکت صوتی تصویری یا موسسه فرهنگی هنری
2. تکمیل فرمهای تقاضا -تایپ شده-
3. ارائه مجوز ساخت برنامه
4.درخصوص فیلمهای داستانی ویدئویی مجوز نمایش از اداره کل نظارت و
ارزشیابی
5.ارائه اصل فیش بانکی به حساب شماره 72 خزانه داری کل
6.ارائه اسناد مالکیت ویدیویی برنامه
7.ارائه 10 نسخه کپی ویدیوییDVD از برنامه
8.ارائه مجوز شعر و موسیقی در خصوص برنامه های موسیقی اییاز دفتر شعر و
موسیقی
9.ارائه تصویر کارت ملی متقاضی
10.تصویر اساسنامه شرکت و تصویر پروانه فعالیت شرکت
مدارک تکمیلی:
1. گواهی عدم اعتیاد
2.گواهی عدم سوء پیشینه

قوانین و مقررات بالادستی

(بند 23 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- مصوبه هیئت وزیران شماره 60566 مورخ 1361/12/9 و اصلاحات بعدی (آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها ) و دستورالعمل اجرایی مصوب فروردین 1379)

هزینه خدمت

فهرست هزینه صدور مجوز برای برنامه ها: 1. مستند و کوتاه 100.000 ریال 2. داستانی بلند 200.000 ریال 3. سینمایی و سریال ایرانی 500.000 ریال 4. سینمایی و سریال خارجی 1000.000 ریال

شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

 

پروانه ساخت، مالکیت و نمایش فیلم
1-ارائه درخواست کتبی و مدارک
2-بررسی اولیه مدارک ارائه شده
3-تعیین صحت و سقم اسناد مالکیت ویدئویی برنامه برای فیلم های خارجی
4-بازبینی اولیه نسخه های ارائه شده جهت اطمینان ازرعایت استانداردهای تصویر و صدا
5-استعلام از اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه ای برای فیلم های ایرانی
6-بررسی و اعلام نظر
7-بازبینی و اعلام نظر
8-دریافت نظر شورای بازبینی
9-صدور پروانه پخش
10-دریافت پروانه