• تماس با ما

 

  • پست صوتی:        33966050
  • تلفن گویا:             33966055
  • دورنگار:                33966057
  • مرکز تلفن:                 38511
  • پیامک :              100038511
  • صندوق پستی:   1515-11365
  • ایمیل :       info@farhang.gov.ir
نام و نام خانوادگیسمتمشخصات
حوزه وزارتی 
تلفن مستقیم: 33966003-4
تلفن داخلی: 38512237
پست الکترونیکی:
آدرس: میدان بهارستان , خ کمال الملک, ساختمان مرکزی ط 4
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل 
تلفن مستقیم: 33966051_52
تلفن داخلی: 38512386-38512389
پست الکترونیکی:
آدرس: م بهارستان , خ کمال الملک , ساختمان مرکزی , ط 2
دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایت 
تلفن مستقیم: 33966165-33966166
تلفن داخلی: 38512505
پست الکترونیکی:
آدرس: م بهارستان , خ کمال الملک, ساختمان مرکزی , ط 4
اداره کل حراست 
تلفن مستقیم: 33966034-33966037
تلفن داخلی: 38512529
پست الکترونیکی:
آدرس: م بهارستان , خ کمال الملک , ساختمان مرکزی , ط 2
مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال 
تلفن مستقیم: 33966068
تلفن داخلی: 38513093
پست الکترونیکی:
آدرس: م بهارستان , خ کمال الملک, ساختمان مرکزی , ط 2.
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران 
تلفن داخلی: 88907055
پست الکترونیکی:
دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی 
تلفن مستقیم: 33901242
تلفن داخلی: 33960505
پست الکترونیکی:
آدرس: م بهارستان, خ کمال الملک, پ 18
نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
تلفن مستقیم: 88936869
تلفن داخلی: 88938008-88937585
پست الکترونیکی:
پژوهشگاه فرهنگ , هنر و ارتباطات 
تلفن مستقیم: 88893076
تلفن داخلی: 88901295
پست الکترونیکی:
سازمان فرهنگ و ارتباطات 
تلفن مستقیم: 88830566
تلفن داخلی: 88153521-88153538
پست الکترونیکی:
آدرس: بزرگراه رسالت , روبروی درب شمالی مصلی
سازمان چاپ و انتشارات 
تلفن مستقیم: 4514114-15
تلفن داخلی: 4514414-15
پست الکترونیکی:
آدرس: کیلومتر 4 جاده مخصوص کرج تهران
ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون های مساجد 
تلفن مستقیم: 88536015
تلفن داخلی: 88536016-19
پست الکترونیکی:
آدرس: خ شهید بهشتی بعد از تقاطع مدرس پ 283
سازمان حج و زیارت 
تلفن مستقیم: 66582219
تلفن داخلی: 64511-66428231
پست الکترونیکی:
آدرس: خ آزادی , نبش خ رودکی
سازمان اوقاف و امور خیریه 
تلفن مستقیم: 66733379
تلفن داخلی: 66725651
پست الکترونیکی:
دفتر توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی 
تلفن مستقیم: 66760335
تلفن داخلی: 66714232-66760355
پست الکترونیکی:
آدرس: خ انقلاب, خ خارک , خ شهید هاشمی فرد, پ 40
معاونت حقوقی و امور مجلس 
تلفن مستقیم: 33966172
تلفن داخلی: 38512650
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران , میدان بهارستان , خ کمال الملک , ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
معاونت امور هنری 
تلفن مستقیم: 66706450
تلفن داخلی: 38512205
پست الکترونیکی:
آدرس: خ حافظ, تالار وحدت
مرکز آموزش و توسعه فعالیتهای هنری 
تلفن مستقیم: 66717048
پست الکترونیکی:
آدرس: خ حافظ , تالار وحدت
دفتر موسیقی 
تلفن مستقیم: 66721107-6670383898
پست الکترونیکی:
آدرس: خ حافظ , تالار وحدت
اداره کل امور هنرهای نمایشی 
تلفن مستقیم: 66706478
پست الکترونیکی:
آدرس: خ حافظ , تالار وحدت
دفتر امور هنرهای تجسمی 
تلفن مستقیم: 66705254
پست الکترونیکی:
آدرس: خ حافظ, تالار وحدت
معاونت سینمایی و سمعی و بصری 
تلفن مستقیم: 33966090_91
تلفن داخلی: 38512241
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران , میدان بهارستان , خ کمال الملک , ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه ای 
تلفن مستقیم: 33966096
تلفن داخلی: 38512214
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران , میدان بهارستان , خ کمال الملک , ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
دفتر توسعه فناوری سینمایی 
تلفن مستقیم: 33966128
تلفن داخلی: 38512218
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران , میدان بهارستان , خ کمال الملک , ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
دفتر همکاری های سمعی بصری و نمایش خانگی 
تلفن مستقیم: 33966127
تلفن داخلی: 38512580
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران , میدان بهارستان , خ کمال الملک , ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مدیریت مجامع و جشنواره های سینمایی 
تلفن مستقیم: 33966098
تلفن داخلی: 38513029
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران , میدان بهارستان , خ کمال الملک , ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
دفتر مطالعات و برنامه ریزی فعالیت های سینمایی 
تلفن مستقیم: 33966131
تلفن داخلی: 38512933
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران , میدان بهارستان , خ کمال الملک , ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
معاونت مطبوعاتی 
تلفن مستقیم: 8874804
تلفن داخلی: 88540825-6
پست الکترونیکی:
آدرس: خ قائم مقام , خ 8, روبروی تهران کلینیک , خ 8 , پ 8و6
رسانه های داخلی 
تلفن مستقیم: 88747745
تلفن داخلی: 8733768-8744092-6
پست الکترونیکی:
آدرس: خ قائم مقام , خ 8, روبروی تهران کلینیک , خ 8 , پ 8و6
دفتر تبلیغات 
پست الکترونیکی:
آدرس: خ قائم مقام , خ 8, روبروی تهران کلینیک , خ 8 , پ 8و6
دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها 
پست الکترونیکی:
آدرس: خ شهید بهشتی ,خ پاکستان ,کوچه دوم , پ 11
اداره کل رسانه های خارجی 
تلفن مستقیم: 88734972-88741661
پست الکترونیکی:
دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی 
تلفن داخلی: 38512343
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران , میدان بهارستان , خ کمال الملک , ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
دفتر امور چاپ 
تلفن مستقیم: 33111644
تلفن داخلی: 38512635
پست الکترونیکی:
اداره مجامع،تشکلها و فعالیتهای فرهنگی 
تلفن مستقیم: 88318655-56
تلفن داخلی: 38513015
پست الکترونیکی:
آدرس: م هفت تیر, خ قائم مقام , سومین خیابان (فجر) جم سابق پ 9 ط 1
دفتر توسعه مشارکتهای فرهنگی و هنری 
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران , میدان بهارستان , خ کمال الملک , ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
دفتر مطالعات و برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی 
تلفن مستقیم: 88342983-88318652
پست الکترونیکی:
آدرس: خیابان مطهری , خ فجر , ساختمان فجر پ 9
معاونت اداری مالی 
تلفن مستقیم: 33966101-33966116
تلفن داخلی: 38512363
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران , میدان بهارستان , خ کمال الملک , ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
دفتر طرحهای عمرانی 
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران , میدان بهارستان , خ کمال الملک , ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
دفتر برنامه و بودجه 
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران , میدان بهارستان , خ کمال الملک , ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
اداره کل پشتیبانی و خدمات رفاهی 
تلفن مستقیم: 33911399
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران , میدان بهارستان , خ کمال الملک , ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم 
پست الکترونیکی:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان 
پست الکترونیکی:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز 
پست الکترونیکی:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد 
پست الکترونیکی:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 
پست الکترونیکی:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان 
تلفن مستقیم: ٣ و٠٧٦٣٣٥٥٠٤٣٢
فکس: ٠٧٦٣٣٥٥٤٨٨٨
پست الکترونیکی:
آدرس: بندر عباس بلوار پاسداران چهار راه فرهنگ اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکزی 
پست الکترونیکی:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران 
پست الکترونیکی:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان 
پست الکترونیکی:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان 
پست الکترونیکی:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان 
پست الکترونیکی:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد 
پست الکترونیکی:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه 
پست الکترونیکی:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان 
پست الکترونیکی:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان 
پست الکترونیکی:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم 
پست الکترونیکی:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین 
پست الکترونیکی:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس 
پست الکترونیکی:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان 
پست الکترونیکی:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سمنان 
پست الکترونیکی:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی زنجان 
پست الکترونیکی:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان 
پست الکترونیکی:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی 
پست الکترونیکی:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی 
پست الکترونیکی:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی 
پست الکترونیکی:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری 
پست الکترونیکی:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران 
پست الکترونیکی:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بوشهر 
پست الکترونیکی:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام 
پست الکترونیکی:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان 
پست الکترونیکی:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل 
پست الکترونیکی:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی 
پست الکترونیکی:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی 
پست الکترونیکی: