شرکت سهامی فراست و سالیوان ژاپن: تمایل ایران به ظهور موسسات پیشرفته و نوید بخش ژاپن در کشورش [ندارد، آساهی (ژاپن)، 15 آوریل 2016]
فراست و سالیوان ژاپن، تجزیه و تحلیل تحقیقاتی جدید، با عنوان «ایران: تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و فرصت تجاری برای موسسات جهانی» را منتشر و چشم اندازی در ارتباط با فرصت تجاری و سرمایه گذاری خارجی در ایران را جمع بندی کردند. در این جمع بندی آمده است، ایران پس از لغو تحریم های اقتصادی، موسسات ژاپنی را به عنوان شرکت های پیشرفته و نویدبخش، که از مزیت های بزرگ همچون گسترش تجارت برخوردار است، تلقی می کند.

شرکت سهامی فراست و سالیوان ژاپن: تمایل ایران به ظهور موسسات پیشرفته و نوید بخش ژاپن در کشورش

فراست و سالیوان ژاپن، تجزیه و تحلیل تحقیقاتی جدید، با عنوان «ایران: تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و فرصت تجاری برای موسسات جهانی» را منتشر و چشم اندازی در ارتباط با فرصت تجاری و سرمایه گذاری خارجی در ایران را جمع بندی کردند. در این جمع بندی آمده است، ایران پس از لغو تحریم های اقتصادی، موسسات ژاپنی را به عنوان شرکت های پیشرفته و نویدبخش، که از مزیت های بزرگ همچون گسترش تجارت برخوردار است، تلقی می کند.
دولت ایران اعلام کرد، برنامه اقتصادی در دست اجراء‌ دارد که بر اساس آن، تولید ناخالص سالانه کشور تا سال 2025 میلادی از حدود چهارصد میلیارد دلار آمریکا (‌کنونی) به دو برابر این مبلغ ارتقاء خواهد یافت. گفته می شود، دولت ایران به منظور دستیابی به این هدف در ده سال آینده، به سرمایه گذاری در سطح یک تریلیون و پنجاه میلیون دلار آمریکا، خروج از اقتصاد متکی به نفت خام و گاز طبیعی، تسریع رشد دیگر صنایع تولیدی و همچنین تحقق یک اقتصاد پایدار نیاز دارد. البته در عین حال لازم است، ایران علاوه بر از بین بردن رکود اقتصادی و بهبود ضریب بیکاری، به کشوری اقتصادی و همردیف با بزرگ ترین کشورهای صادر کننده در منطقه خاورمیانه بدل شود.
دولت ایران، رشد دیگر صنایع تولیدی و خروج از اقتصاد متکی به نفت و گاز را مدنظر و در همین راستا برنامه ای را در دست اجراء دارد که بر اساس آن، سرمایه گذاری خالص صنایع تولیدی را تا سال 2025 میلادی به شصت و دو میلیارد دلار آمریکا ارتقاء دهد. همچنین دولت ایران، برای دستیابی به این هدف دوازده صنعت سنگین را شناسایی و بر روی آن تمرکز کرده است. از سوی دیگر، دولت ژاپن، ماه فوریه سال 2016 میلادی با ایران قرارداد سرمایه گذاری امضاء کرده و دولت ایران به منظور پشتیبانی از این سرمایه گذاری با ضمانت دولتی به مبلغ ده میلیارد دلار آمریکا موافقت کرده است. بر اساس این توافقنامه، شرکت های ژاپنی که وارد ایران می شوند، می توانند از منافع و فرصت های تجاری بهره مند شوند.
علی میرا محمد، مشاور ارشد فراست و سالیوان در امور منطقه خاورمیانه، در همین راستا اظهار داشت: «مصرف کنندگان ایرانی بیش از حد به محصولات ژاپنی علاقه مند هستند. مشتریان ترجیح می دهند کالاهای ژاپنی به ویژه تجهیزات پزشکی، تجهیزات صنایع و تجهیزات الکترونیکی از جمله لوازم خانگی در بازار به وفور دیده شود. سرمایه گذاری در پنچ زمینه انرژی، پتروشیمی، پزشکی (‌تجهیزات پزشکی و بیمارستان)، خوردو و به ویژه در لوازم خانگی می تواند برای شرکت های ژاپنی امید بخش ترین زمینه فعالیت باشد.»
ایران از ژاپن رشد زمینه های بیوتکنولوزی، فن آوری نانو و تولیدات صنایع پیشرفته (که ژاپن در راس آن قرار دارد) را در کشورش انتظار دارد. دولت ایران در همین راستا طرحی را در دست اجراء دارد که بر اساس آن محصولات صنایعی که از فن آوری پیشرفته استفاده کردند، بیش از پنجاه درصد از تولیدات ناخالص داخلی را تشکیل دهند. اکثر کارخانه های تولیدی داخل کشور ایران به جهت اینکه به توانایی تولید بیش از نیاز فعلی مجهز شدند، میزان بهره وری آن ها در کمتر از پنجاه درصد باقی مانده است. اکثر تولیدکنندگان داخل ایران، تمایل به خرید مارک های ژاپنی ذارند و بدین ترتیب شرکت های ژاپنی با همکاری با تولیدکنندگان محلی می توانند بی آنکه سرمایه گذاری کلان کرده باشند، محصولات شرکت خودشان را در داخل کشور ایران و دیگر مناطق خاورمیانه به فروش برسانند.
همچنین ایران اعلام کرده است، برنامه ای را در دست اجرا دارد که کشورش به پایگاه صادرات در منطقه خاورمیانه بدل شود و مبلغ صادرات غیر صنایع نفتی را تا اواخر سال 2025 میلادی به بیش از صد و چهل و پنج میلیارد دلار آمریکا برساند. چنانچه شرکت های خارجی با احداث کارخانه در داخل کشور ایران، سی درصد از محصولات داخل کشور را صادر کنند، می توانند از معافیت مالیاتی پنجاه درصدی و همچنین دیگر مشوق های دولت ایران بهرمند شوند.
ایران از مواد خام صنعتی ارزان قیمت تر از ژاپن و همچنین نیروی کار با مهارت های لازم برخوردار است. بنا بر این چنانچه شرکت های ژاپنی بتوانند با هزینه پایین در ایران کارخانه احداث کنند، علاوه بر اینکه از دولت مشوق های مالیاتی دریافت خواهند کرد، می توانند از مزیت صادرات محصولات
شرکت های خودشان به منطقه خاورمیانه با هزینه حمل و نقل ارزان هم قیمت بهره مند شوند.

 

 

フロスト&サリバン ジャパン株式会社:イランが日本企業の有望な進出先として台頭
• 2016年4月15日
(ZDNet Japan・企業情報センター) - フロスト&サリバンは、新たなリサーチ分析「イラン:グローバル企業に向けたビジネス機会と投資分析」を発表し、イランにおける海外投資とビジネス機会に 関する見通しをまとめました。経済制裁解除後のイランは、日本企業がビジネスを展開する上で大きな利点を持つ有望な進出先となっています。

イラン政府は、2025年までに年間の国内総生産(GDP)を現在の約4000億米ドルから2倍に引き上げるとする経済計画を発表しました。今後 10年間でこの計画を達成するためには、1兆5000万米ドル規模の投資が必要とされ、石油・天然ガスに大きく依存する経済からの脱却と他の製造業の成長 促進、持続可能な経済の実現が求められます。同時に、経済停滞の解消、失業率の改善にくわえて、中東地域内で最大の輸出国ならびに経済国となることが求め られます。

イラン政府は石油・ガス依存経済からの脱却と他の製造業の成長を目指して、製造業に対する純投資を2025年までに620億米ドルに増加すること を計画しており、今後注力すべき12の業種を特定しました。また、日本政府は2016年2月にイランとの投資協定に署名し、投資を後押しするためにイラン 政府が100億米ドルの政府保証を付ける合意がなされました。これによって、イランに進出する日本企業は、同国が持つビジネス機会の恩恵を受けることがで きます。

フロスト&サリバンの中東地域担当シニアコンサルタント、アリ・ミラモハメッドは次のように述べます。「イランの消費者は日本の製品に対して非常 に好意的であり、特に家電などの電子機器や産業用機器、医療機器において、日本製品を好む顧客は多く存在します。日本企業にとっては特に、家電、自動車、 医療(医療機器・病院)、石油化学製品、エネルギーの5つの分野が、強みを活かせる最も有望な分野と言えるでしょう。」

イランでは、日本がリードする先端製造業やナノテクノロジー、バイオテクノロジーの分野の成長も期待されており、イラン政府は今後10年間で、先 端技術を用いた工業製品が国内総生産(GDP)の50%以上を占めるとする計画を立てています。イラン国内の製造工場の多くは、現状のニーズを上回る製造 能力を備えているため、現在の稼働率は50%以下に留まっています。イラン国内のメーカーの多くが日本製ブランドの買収に関心を寄せており、日本企業は地 元メーカーと提携することで、多額の投資をせずに自社の製品販売をイラン国内や中東の他の地域に行うことができます。

また、イランは同国を中東地域における輸出拠点とする計画も立てており、石油業以外での輸出額を2025年末までに1,450億米ドル以上に到達 する目標を掲げています。海外企業がイラン国内に工場を設置し、国内製造品の30%を輸出した場合、他の優遇政策にくわえて50%の税額控除を受けること が出来ます。イランは日本よりも安い価格の工業用原材料を持ち、必要な技能を備えた労働力も抱えています。このため、日本企業は低コストでイランに工場を 設置でき、政府からの税制優遇措置を受けた上で、中東地域に自社の製品を安い輸送コストで輸出できるという利点があります。

تهیه و تنظیم: 112291   ۱۳۹۵/۰۱/۲۸
میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز:
 
نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500