اختتامیه دهمین کنگره بین المللی امام سجاد (ع) تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ عکاس: محمدرضا کاظمی
اختتامیه دهمین کنگره بین المللی امام سجاد (ع) 24
اختتامیه دهمین کنگره بین المللی امام سجاد (ع) 22
اختتامیه دهمین کنگره بین المللی امام سجاد (ع) 10
اختتامیه دهمین کنگره بین المللی امام سجاد (ع) 18
اختتامیه دهمین کنگره بین المللی امام سجاد (ع) 20
اختتامیه دهمین کنگره بین المللی امام سجاد (ع) 3
اختتامیه دهمین کنگره بین المللی امام سجاد (ع) 11
اختتامیه دهمین کنگره بین المللی امام سجاد (ع) 13
اختتامیه دهمین کنگره بین المللی امام سجاد (ع) 16
اختتامیه دهمین کنگره بین المللی امام سجاد (ع) 9
اختتامیه دهمین کنگره بین المللی امام سجاد (ع) 8
اختتامیه دهمین کنگره بین المللی امام سجاد (ع) 15
صفحه ۱ از ۲ ۲
اشتراک در
اظهار نظر
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید