امضای تفاهم نامه فرهنگی، هنری رسانه ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با استانداری کهگیلویه و بویر احمد تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ عکاس: محمدرضا کاظمی
امضای تفاهم نامه فرهنگی ،هنری رسانه ای وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با استانداری کهگیلویه وبویر احمد 22
امضای تفاهم نامه فرهنگی ،هنری رسانه ای وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با استانداری کهگیلویه وبویر احمد 14
امضای تفاهم نامه فرهنگی ،هنری رسانه ای وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با استانداری کهگیلویه وبویر احمد 19
امضای تفاهم نامه فرهنگی ،هنری رسانه ای وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با استانداری کهگیلویه وبویر احمد 20
امضای تفاهم نامه فرهنگی ،هنری رسانه ای وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با استانداری کهگیلویه وبویر احمد 6
امضای تفاهم نامه فرهنگی ،هنری رسانه ای وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با استانداری کهگیلویه وبویر احمد 8
امضای تفاهم نامه فرهنگی ،هنری رسانه ای وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با استانداری کهگیلویه وبویر احمد 2
امضای تفاهم نامه فرهنگی ،هنری رسانه ای وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با استانداری کهگیلویه وبویر احمد 5
امضای تفاهم نامه فرهنگی ،هنری رسانه ای وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با استانداری کهگیلویه وبویر احمد 7
امضای تفاهم نامه فرهنگی ،هنری رسانه ای وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با استانداری کهگیلویه وبویر احمد 18
امضای تفاهم نامه فرهنگی ،هنری رسانه ای وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با استانداری کهگیلویه وبویر احمد 17
امضای تفاهم نامه فرهنگی ،هنری رسانه ای وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با استانداری کهگیلویه وبویر احمد 16
صفحه ۱ از ۲ ۲
اشتراک در
اظهار نظر
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید