بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سازمان سمت تاریخ: ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ عکاس: محمدرضا کاظمی
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سازمان مطالعه وتدوین سمت 6
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سازمان مطالعه وتدوین سمت 15
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سازمان مطالعه وتدوین سمت 17
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سازمان مطالعه وتدوین سمت 4
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سازمان مطالعه وتدوین سمت 5
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سازمان مطالعه وتدوین سمت 13
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سازمان مطالعه وتدوین سمت 12
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سازمان مطالعه وتدوین سمت 10
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سازمان مطالعه وتدوین سمت 2
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سازمان مطالعه وتدوین سمت 3
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سازمان مطالعه وتدوین سمت 11
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سازمان مطالعه وتدوین سمت 16
صفحه ۱ از ۲ ۲
اشتراک در
اظهار نظر
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید