امضای تفاهم‌نامه همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شورای عالی مناطق آزاد تجاری تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ عکاس: محمد طاوسی
امضای تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی مناطق آزاد تجاری 14
امضای تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی مناطق آزاد تجاری 13
امضای تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی مناطق آزاد تجاری 17
امضای تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی مناطق آزاد تجاری 15
امضای تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی مناطق آزاد تجاری 11
امضای تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی مناطق آزاد تجاری 8
امضای تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی مناطق آزاد تجاری 5
امضای تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی مناطق آزاد تجاری 6
امضای تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی مناطق آزاد تجاری 10
امضای تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی مناطق آزاد تجاری 18
امضای تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی مناطق آزاد تجاری 16
امضای تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی مناطق آزاد تجاری 9
صفحه ۱ از ۲ ۲
اشتراک در
اظهار نظر
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید