بازدید رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی از خبرگزاری کتاب ایران به مناسبت روز خبرنگار تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ عکاس: محمدرضا کاظمی
بازدید ریئس مرکز روایط عمومی واطلاع از خبرگزاری کتاب ایران بمناسبت روز خبرنگار 10
بازدید ریئس مرکز روایط عمومی واطلاع از خبرگزاری کتاب ایران بمناسبت روز خبرنگار 9
بازدید ریئس مرکز روایط عمومی واطلاع از خبرگزاری کتاب ایران بمناسبت روز خبرنگار 11
بازدید ریئس مرکز روایط عمومی واطلاع از خبرگزاری کتاب ایران بمناسبت روز خبرنگار 12
بازدید ریئس مرکز روایط عمومی واطلاع از خبرگزاری کتاب ایران بمناسبت روز خبرنگار 8
بازدید ریئس مرکز روایط عمومی واطلاع از خبرگزاری کتاب ایران بمناسبت روز خبرنگار 3
بازدید ریئس مرکز روایط عمومی واطلاع از خبرگزاری کتاب ایران بمناسبت روز خبرنگار 5
بازدید ریئس مرکز روایط عمومی واطلاع از خبرگزاری کتاب ایران بمناسبت روز خبرنگار 6
بازدید ریئس مرکز روایط عمومی واطلاع از خبرگزاری کتاب ایران بمناسبت روز خبرنگار 7
بازدید ریئس مرکز روایط عمومی واطلاع از خبرگزاری کتاب ایران بمناسبت روز خبرنگار 4
بازدید ریئس مرکز روایط عمومی واطلاع از خبرگزاری کتاب ایران بمناسبت روز خبرنگار 1
اشتراک در
اظهار نظر
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید