دیدار مجازی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی باخانواده معزز شهیدان حمیدی زاده از استان خراسان شمالی تاریخ: ۳۱ تیر ۱۳۹۹ عکاس: محمدرضا کاظمی
دیدار مجازی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی باخانواده معزز شهیدان حمیدی زاده از استان خراسان شمالی 9
دیدار مجازی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی باخانواده معزز شهیدان حمیدی زاده از استان خراسان شمالی 6
دیدار مجازی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی باخانواده معزز شهیدان حمیدی زاده از استان خراسان شمالی 8
دیدار مجازی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی باخانواده معزز شهیدان حمیدی زاده از استان خراسان شمالی 7
دیدار مجازی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی باخانواده معزز شهیدان حمیدی زاده از استان خراسان شمالی 3
دیدار مجازی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی باخانواده معزز شهیدان حمیدی زاده از استان خراسان شمالی 5
دیدار مجازی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی باخانواده معزز شهیدان حمیدی زاده از استان خراسان شمالی 10
دیدار مجازی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی باخانواده معزز شهیدان حمیدی زاده از استان خراسان شمالی 4
دیدار مجازی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی باخانواده معزز شهیدان حمیدی زاده از استان خراسان شمالی 2
اشتراک در
اظهار نظر
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید