دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت مجازی با خانواده شهیدان رضوان مدنی در استان کرمانشاه تاریخ: ۲۴ تیر ۱۳۹۹ عکاس: محمدرضا کاظمی
دیدار وزیر فر هنگ و ارشاد اسلا می به صورت مجازی با خانواده شهیدان رضوان مدنی در استان کرمانشاه 10
دیدار وزیر فر هنگ و ارشاد اسلا می به صورت مجازی با خانواده شهیدان رضوان مدنی در استان کرمانشاه 6
دیدار وزیر فر هنگ و ارشاد اسلا می به صورت مجازی با خانواده شهیدان رضوان مدنی در استان کرمانشاه 9
دیدار وزیر فر هنگ و ارشاد اسلا می به صورت مجازی با خانواده شهیدان رضوان مدنی در استان کرمانشاه 8
دیدار وزیر فر هنگ و ارشاد اسلا می به صورت مجازی با خانواده شهیدان رضوان مدنی در استان کرمانشاه 3
دیدار وزیر فر هنگ و ارشاد اسلا می به صورت مجازی با خانواده شهیدان رضوان مدنی در استان کرمانشاه 5
دیدار وزیر فر هنگ و ارشاد اسلا می به صورت مجازی با خانواده شهیدان رضوان مدنی در استان کرمانشاه 7
دیدار وزیر فر هنگ و ارشاد اسلا می به صورت مجازی با خانواده شهیدان رضوان مدنی در استان کرمانشاه 4
دیدار وزیر فر هنگ و ارشاد اسلا می به صورت مجازی با خانواده شهیدان رضوان مدنی در استان کرمانشاه 2
اشتراک در
اظهار نظر
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید