هشتمین نشست شورای سیاستگذاری ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور تاریخ: ۳ تیر ۱۳۹۹ عکاس: محمدرضا کاظمی
هشتمین نشست شورای سیاستگذاری ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور 8
هشتمین نشست شورای سیاستگذاری ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور 12
هشتمین نشست شورای سیاستگذاری ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور 9
هشتمین نشست شورای سیاستگذاری ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور 11
هشتمین نشست شورای سیاستگذاری ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور 5
هشتمین نشست شورای سیاستگذاری ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور 10
هشتمین نشست شورای سیاستگذاری ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور 2
هشتمین نشست شورای سیاستگذاری ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور 7
هشتمین نشست شورای سیاستگذاری ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور 6
هشتمین نشست شورای سیاستگذاری ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور 3
هشتمین نشست شورای سیاستگذاری ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور 4
اشتراک در
اظهار نظر
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید