نخستین دیدار وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی بانمایندگان مجلس شورای اسلامی تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ عکاس:
نخستین دیدار وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی بانمایندگان مجلس شورای اسلامی 9
نخستین دیدار وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی بانمایندگان مجلس شورای اسلامی 6
نخستین دیدار وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی بانمایندگان مجلس شورای اسلامی 8
نخستین دیدار وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی بانمایندگان مجلس شورای اسلامی 7
نخستین دیدار وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی بانمایندگان مجلس شورای اسلامی 4
نخستین دیدار وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی بانمایندگان مجلس شورای اسلامی 3
نخستین دیدار وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی بانمایندگان مجلس شورای اسلامی 2
اشتراک در
اظهار نظر
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید