جلسه شورای معاونان و مدیران کل امور مجلس وزارتخانه ها و سازمان های دولتی تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ عکاس: محمدرضا کاظمی
جلسه شورای معاونین ومدیران کل امور مجلس وزارتخانه ها وسازمانهای دولتی 15
جلسه شورای معاونین ومدیران کل امور مجلس وزارتخانه ها وسازمانهای دولتی 1
جلسه شورای معاونین ومدیران کل امور مجلس وزارتخانه ها وسازمانهای دولتی 17
جلسه شورای معاونین ومدیران کل امور مجلس وزارتخانه ها وسازمانهای دولتی 16
جلسه شورای معاونین ومدیران کل امور مجلس وزارتخانه ها وسازمانهای دولتی 3
جلسه شورای معاونین ومدیران کل امور مجلس وزارتخانه ها وسازمانهای دولتی 13
جلسه شورای معاونین ومدیران کل امور مجلس وزارتخانه ها وسازمانهای دولتی 14
جلسه شورای معاونین ومدیران کل امور مجلس وزارتخانه ها وسازمانهای دولتی 12
جلسه شورای معاونین ومدیران کل امور مجلس وزارتخانه ها وسازمانهای دولتی 8
جلسه شورای معاونین ومدیران کل امور مجلس وزارتخانه ها وسازمانهای دولتی 10
جلسه شورای معاونین ومدیران کل امور مجلس وزارتخانه ها وسازمانهای دولتی 5
جلسه شورای معاونین ومدیران کل امور مجلس وزارتخانه ها وسازمانهای دولتی 9
صفحه ۱ از ۲ ۲
اشتراک در
اظهار نظر
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید