دیدار وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاریخ: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ عکاس: محمدرضا کاظمی
دیدار وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی با اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی 15
دیدار وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی با اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی 13
دیدار وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی با اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی 22
دیدار وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی با اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی 5
دیدار وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی با اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی 24
دیدار وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی با اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی 23
دیدار وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی با اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی 16
دیدار وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی با اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی 14
دیدار وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی با اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی 17
دیدار وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی با اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی 8
دیدار وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی با اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی 21
دیدار وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی با اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی 19
صفحه ۱ از ۲ ۲
اشتراک در
اظهار نظر
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید