بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ عکاس: محمد طاوسی
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر. 1
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر. 23
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر. 30
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر. 29
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر. 22
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر. 13
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر. 25
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر. 12
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر. 27
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر. 2
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر. 20
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر. 9
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
اشتراک در
اظهار نظر
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید