نشست خبری بیانیه تفصیلی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور در خصوص «تبیین مولفه‌های مکتب شهید سردار سلیمانی» تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ عکاس: محمد طاوسی
نشست خبری بیانیه تفصیلی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور در خصوص «تبیین مولفه‌های مکتب شهید سردار سلیمانی» 12
نشست خبری بیانیه تفصیلی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور در خصوص «تبیین مولفه‌های مکتب شهید سردار سلیمانی» 13
نشست خبری بیانیه تفصیلی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور در خصوص «تبیین مولفه‌های مکتب شهید سردار سلیمانی» 11
نشست خبری بیانیه تفصیلی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور در خصوص «تبیین مولفه‌های مکتب شهید سردار سلیمانی» 9
نشست خبری بیانیه تفصیلی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور در خصوص «تبیین مولفه‌های مکتب شهید سردار سلیمانی» 7
نشست خبری بیانیه تفصیلی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور در خصوص «تبیین مولفه‌های مکتب شهید سردار سلیمانی» 8
نشست خبری بیانیه تفصیلی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور در خصوص «تبیین مولفه‌های مکتب شهید سردار سلیمانی» 4
نشست خبری بیانیه تفصیلی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور در خصوص «تبیین مولفه‌های مکتب شهید سردار سلیمانی» 6
نشست خبری بیانیه تفصیلی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور در خصوص «تبیین مولفه‌های مکتب شهید سردار سلیمانی» 3
نشست خبری بیانیه تفصیلی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور در خصوص «تبیین مولفه‌های مکتب شهید سردار سلیمانی» 2
نشست خبری بیانیه تفصیلی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور در خصوص «تبیین مولفه‌های مکتب شهید سردار سلیمانی» 1
نشست خبری بیانیه تفصیلی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور در خصوص «تبیین مولفه‌های مکتب شهید سردار سلیمانی» 5
اشتراک در
اظهار نظر
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید