بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سینمای اهالی رسانه تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ عکاس: محمد طاوسی
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سینما اهالی رسانه 1
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سینما اهالی رسانه 2
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سینما اهالی رسانه 3
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سینما اهالی رسانه 4
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سینما اهالی رسانه 16
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سینما اهالی رسانه 13
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سینما اهالی رسانه 7
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سینما اهالی رسانه 9
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سینما اهالی رسانه 11
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سینما اهالی رسانه 12
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سینما اهالی رسانه 8
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سینما اهالی رسانه 14
صفحه ۱ از ۲ ۲
اشتراک در
اظهار نظر
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید