بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دبیر خانه دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ عکاس: محمدرضا کاظمی
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دبیر خانه دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر 16
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دبیر خانه دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر 9
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دبیر خانه دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر 12
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دبیر خانه دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر 17
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دبیر خانه دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر 5
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دبیر خانه دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر 4
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دبیر خانه دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر 13
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دبیر خانه دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر 10
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دبیر خانه دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر 7
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دبیر خانه دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر 11
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دبیر خانه دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر 15
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دبیر خانه دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر 18
صفحه ۱ از ۲ ۲
اشتراک در
اظهار نظر
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید