کنگره ملی آیت‌الله محمد هادی تالهی تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۸ عکاس: محمدامین نجفی (همدان)
کنگره ملی آیت‌الله محمد هادی تالهی 2
کنگره ملی آیت‌الله محمد هادی تالهی 3
کنگره ملی آیت‌الله محمد هادی تالهی 4
کنگره ملی آیت‌الله محمد هادی تالهی 10
کنگره ملی آیت‌الله محمد هادی تالهی 12
کنگره ملی آیت‌الله محمد هادی تالهی 11
کنگره ملی آیت‌الله محمد هادی تالهی 8
کنگره ملی آیت‌الله محمد هادی تالهی 9
کنگره ملی آیت‌الله محمد هادی تالهی 6
کنگره ملی آیت‌الله محمد هادی تالهی 7
کنگره ملی آیت‌الله محمد هادی تالهی 5
کنگره ملی آیت‌الله محمد هادی تالهی 17
صفحه ۱ از ۲ ۲
اشتراک در
اظهار نظر
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید