دومین نشست «شفاف‌سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ عکاس: محمدرضا کاظمی
دومین نشست «شفاف‌سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 11
دومین نشست «شفاف‌سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 26
دومین نشست «شفاف‌سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 24
دومین نشست «شفاف‌سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 23
دومین نشست «شفاف‌سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 21
دومین نشست «شفاف‌سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 22
دومین نشست «شفاف‌سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 19
دومین نشست «شفاف‌سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 17
دومین نشست «شفاف‌سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 16
دومین نشست «شفاف‌سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 12
دومین نشست «شفاف‌سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 13
دومین نشست «شفاف‌سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 10
صفحه ۱ از ۲ ۲
اشتراک در
اظهار نظر
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید