هفتمین جلسه شورای سیاستگذاری کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۸ عکاس: محمدرضا کاظمی
هفتمین جلسه شورای سیاستگذاری کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور 8
هفتمین جلسه شورای سیاستگذاری کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور 6
هفتمین جلسه شورای سیاستگذاری کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور 2
هفتمین جلسه شورای سیاستگذاری کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور 5
هفتمین جلسه شورای سیاستگذاری کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور 7
هفتمین جلسه شورای سیاستگذاری کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور 4
هفتمین جلسه شورای سیاستگذاری کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور 3
هفتمین جلسه شورای سیاستگذاری کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور 1
اشتراک در
اظهار نظر
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید