مراسم تجلیل از بسیجیان مرکز حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاریخ: ۵ آذر ۱۳۹۸ عکاس: محمدرضا کاظمی
مراسم تجلیل از بسیجیان مرکز حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 20
مراسم تجلیل از بسیجیان مرکز حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 5
مراسم تجلیل از بسیجیان مرکز حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 13
مراسم تجلیل از بسیجیان مرکز حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 19
مراسم تجلیل از بسیجیان مرکز حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 17
مراسم تجلیل از بسیجیان مرکز حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 18
مراسم تجلیل از بسیجیان مرکز حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 16
مراسم تجلیل از بسیجیان مرکز حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 15
مراسم تجلیل از بسیجیان مرکز حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 11
مراسم تجلیل از بسیجیان مرکز حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 14
مراسم تجلیل از بسیجیان مرکز حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 12
مراسم تجلیل از بسیجیان مرکز حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 10
صفحه ۱ از ۲ ۲
اشتراک در
اظهار نظر
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید