حضور وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی درراهپیمایی حمایت از اقتدار وامنیت کشور تاریخ: ۵ آذر ۱۳۹۸ عکاس: محمدرضا کاظمی
حضور وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی درراهپیمایی حمایت از اقتدار وامنیت کشور 2
حضور وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی درراهپیمایی حمایت از اقتدار وامنیت کشور 6
حضور وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی درراهپیمایی حمایت از اقتدار وامنیت کشور 1
حضور وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی درراهپیمایی حمایت از اقتدار وامنیت کشور 5
حضور وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی درراهپیمایی حمایت از اقتدار وامنیت کشور 11
حضور وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی درراهپیمایی حمایت از اقتدار وامنیت کشور 9
حضور وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی درراهپیمایی حمایت از اقتدار وامنیت کشور 10
حضور وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی درراهپیمایی حمایت از اقتدار وامنیت کشور 8
حضور وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی درراهپیمایی حمایت از اقتدار وامنیت کشور 7
حضور وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی درراهپیمایی حمایت از اقتدار وامنیت کشور 4
اشتراک در
اظهار نظر
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید