بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اولین نمایشگاه آثار تجسمی هنرمندان پیشکسوت تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ عکاس: محمدرضا کاظمی
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اولین نمایشگاه آثار تجسمی هنرمندان پیشکسوت 12
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اولین نمایشگاه آثار تجسمی هنرمندان پیشکسوت 11
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اولین نمایشگاه آثار تجسمی هنرمندان پیشکسوت 10
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اولین نمایشگاه آثار تجسمی هنرمندان پیشکسوت 9
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اولین نمایشگاه آثار تجسمی هنرمندان پیشکسوت 8
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اولین نمایشگاه آثار تجسمی هنرمندان پیشکسوت 7
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اولین نمایشگاه آثار تجسمی هنرمندان پیشکسوت 6
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اولین نمایشگاه آثار تجسمی هنرمندان پیشکسوت 5
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اولین نمایشگاه آثار تجسمی هنرمندان پیشکسوت 4
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اولین نمایشگاه آثار تجسمی هنرمندان پیشکسوت 3
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اولین نمایشگاه آثار تجسمی هنرمندان پیشکسوت 2
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اولین نمایشگاه آثار تجسمی هنرمندان پیشکسوت 1
اشتراک در
اظهار نظر
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید