نشست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعضای ستاد برگزاری جشن های بهار مهربانی تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۸ عکاس: محمدرضا کاظمی
نشست وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی با اعضای ستاد برگزاری جشنهای بهار مهربانی 9
نشست وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی با اعضای ستاد برگزاری جشنهای بهار مهربانی 3
نشست وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی با اعضای ستاد برگزاری جشنهای بهار مهربانی 13
نشست وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی با اعضای ستاد برگزاری جشنهای بهار مهربانی 15
نشست وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی با اعضای ستاد برگزاری جشنهای بهار مهربانی 5
نشست وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی با اعضای ستاد برگزاری جشنهای بهار مهربانی 10
نشست وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی با اعضای ستاد برگزاری جشنهای بهار مهربانی 17
نشست وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی با اعضای ستاد برگزاری جشنهای بهار مهربانی 12
نشست وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی با اعضای ستاد برگزاری جشنهای بهار مهربانی 11
نشست وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی با اعضای ستاد برگزاری جشنهای بهار مهربانی 14
نشست وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی با اعضای ستاد برگزاری جشنهای بهار مهربانی 8
نشست وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی با اعضای ستاد برگزاری جشنهای بهار مهربانی 7
صفحه ۱ از ۲ ۲
اشتراک در
اظهار نظر
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید