دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با کارکنان نابینای وزارتخانه تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۸ عکاس: محمدرضا کاظمی
دیدار وزیر فر هنگ و ارشاد اسلا می با کارکنان نابینای وزارتخانه 11
دیدار وزیر فر هنگ و ارشاد اسلا می با کارکنان نابینای وزارتخانه 1
دیدار وزیر فر هنگ و ارشاد اسلا می با کارکنان نابینای وزارتخانه 9
دیدار وزیر فر هنگ و ارشاد اسلا می با کارکنان نابینای وزارتخانه 8
دیدار وزیر فر هنگ و ارشاد اسلا می با کارکنان نابینای وزارتخانه 12
دیدار وزیر فر هنگ و ارشاد اسلا می با کارکنان نابینای وزارتخانه 7
دیدار وزیر فر هنگ و ارشاد اسلا می با کارکنان نابینای وزارتخانه 5
دیدار وزیر فر هنگ و ارشاد اسلا می با کارکنان نابینای وزارتخانه 6
دیدار وزیر فر هنگ و ارشاد اسلا می با کارکنان نابینای وزارتخانه 3
دیدار وزیر فر هنگ و ارشاد اسلا می با کارکنان نابینای وزارتخانه 4
دیدار وزیر فر هنگ و ارشاد اسلا می با کارکنان نابینای وزارتخانه 2
اشتراک در
اظهار نظر
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید