دومین جلسه کارگروه اربعین حسینی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاریخ: ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ عکاس: محمدرضا کاظمی
دومین جلسه کار گروه اربعین حسینی در وزارت فرهنگ و ارشاد حسینی 16
دومین جلسه کار گروه اربعین حسینی در وزارت فرهنگ و ارشاد حسینی 2
دومین جلسه کار گروه اربعین حسینی در وزارت فرهنگ و ارشاد حسینی 15
دومین جلسه کار گروه اربعین حسینی در وزارت فرهنگ و ارشاد حسینی 5
دومین جلسه کار گروه اربعین حسینی در وزارت فرهنگ و ارشاد حسینی 1
دومین جلسه کار گروه اربعین حسینی در وزارت فرهنگ و ارشاد حسینی 7
دومین جلسه کار گروه اربعین حسینی در وزارت فرهنگ و ارشاد حسینی 6
دومین جلسه کار گروه اربعین حسینی در وزارت فرهنگ و ارشاد حسینی 12
دومین جلسه کار گروه اربعین حسینی در وزارت فرهنگ و ارشاد حسینی 4
دومین جلسه کار گروه اربعین حسینی در وزارت فرهنگ و ارشاد حسینی 8
دومین جلسه کار گروه اربعین حسینی در وزارت فرهنگ و ارشاد حسینی 3
دومین جلسه کار گروه اربعین حسینی در وزارت فرهنگ و ارشاد حسینی 9
صفحه ۱ از ۲ ۲
اشتراک در
اظهار نظر
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید