نشست گفت وگو وهم اندیشی همکاران ایثارگر(فرزندان معزز شهدا) تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ عکاس: محمدرضا کاظمی
نشست گفت وگو وهم اندیشی همکاران ایثارگر(فرزندان معزز شهدا) 10
نشست گفت وگو وهم اندیشی همکاران ایثارگر(فرزندان معزز شهدا) 7
نشست گفت وگو وهم اندیشی همکاران ایثارگر(فرزندان معزز شهدا) 1
نشست گفت وگو وهم اندیشی همکاران ایثارگر(فرزندان معزز شهدا) 8
نشست گفت وگو وهم اندیشی همکاران ایثارگر(فرزندان معزز شهدا) 3
نشست گفت وگو وهم اندیشی همکاران ایثارگر(فرزندان معزز شهدا) 2
نشست گفت وگو وهم اندیشی همکاران ایثارگر(فرزندان معزز شهدا) 4
نشست گفت وگو وهم اندیشی همکاران ایثارگر(فرزندان معزز شهدا) 5
نشست گفت وگو وهم اندیشی همکاران ایثارگر(فرزندان معزز شهدا) 6
اشتراک در
اظهار نظر
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید