نشست شورای سیاست گذاری کنگره ملی آیت الله تالهی(ره) تاریخ: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ عکاس: محمد طاوسی
نشست شورای سیاست گذاری کنگره ملی آیت الله تالهی(ره) 1
نشست شورای سیاست گذاری کنگره ملی آیت الله تالهی(ره) 10
نشست شورای سیاست گذاری کنگره ملی آیت الله تالهی(ره) 11
نشست شورای سیاست گذاری کنگره ملی آیت الله تالهی(ره) 9
نشست شورای سیاست گذاری کنگره ملی آیت الله تالهی(ره) 13
نشست شورای سیاست گذاری کنگره ملی آیت الله تالهی(ره) 15
نشست شورای سیاست گذاری کنگره ملی آیت الله تالهی(ره) 14
نشست شورای سیاست گذاری کنگره ملی آیت الله تالهی(ره) 16
نشست شورای سیاست گذاری کنگره ملی آیت الله تالهی(ره) 18
نشست شورای سیاست گذاری کنگره ملی آیت الله تالهی(ره) 2
نشست شورای سیاست گذاری کنگره ملی آیت الله تالهی(ره) 17
نشست شورای سیاست گذاری کنگره ملی آیت الله تالهی(ره) 3
صفحه ۱ از ۲ ۲
اشتراک در
اظهار نظر
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید