بایگانی بریده جراید
بریده جراید 7 مهرماه
  [ روزنامه عصر رسانه- ۳۰ مهر ۱۳۹۲ ]
17 فروردین ماه 92
  [ بولتن روزانه اخبار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ ]
چند انتصاب در مرکز توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد
  [ ایسنا- ۱۴ شهریور ۱۳۹۱ ]