• اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان

مدیر کل: حجت الاسلام سید احمد حسینی

سوابق کاری: 

 مسئولیت کلاسهای آموزشی و عقیدتی نیروی انتظامی شهرستان کهنوج به مدت 27 ماه

 مسئولیت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کهنوج به مدت 14 سال

از سال 84 با حفظ سمت عهده دار ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جیرفت 

مشاور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان در شهرستانهای جنوبی 

 مدرس، ریاست دفتر فرهنگ و مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج

عضو شورای حل اختلاف اختیار آباد کهنوج 

بازرس جمعیت هلال احمر کهنوج به مدت چهار سال 

آدرس: جیرفت، میدان امام، خ انقلاب

تلفن: 2318117-0348

نشانی اینترنتی: http://jk.farhang.gov.ir/fa/home