• اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

مدیر کل :حجت الاسلام والمسلمین محمد قطبی

سوابق کاری :

-    مدرک تحصیلی سطح دو حوزه

-    معاون دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان

-    مدیرکل امور اجتماعی استانداری اصفهان

      -   مدیر کل فرهنگ و ارشاد اصفهان

آدرس : اصفهان - انتهای خیابان آبشار دوم - ابتدای خیابان شهر بازی - بعد از پلهای غدیر

مرکز تلفن : 5-6309091-0311

تلفن اداره کل: 6309100-0311

نشانی اینترنتی: http://isfahan.farhang.gov.ir/fa/home