• گزارش عملکرد

عنوان فایلتوضیح مختصراندازه 
گزیده دستاوردهای دولت نهم و دهم در حوزه فرهنگ و هنر 13,509.8 KB
گزارش عملکرد بخش ششم _ فرهنگ عمومی و سازمان ها 7,665.7 KB
گزارش عملکرد بخش پنجم _ فناوری اطلاعات 14,036.1 KB
گزارش عملکرد بخش چهارم _ هنر و مطبوعات 18,640, KB
گزارش عملکرد بخش سوم _ سینما 8,284, KB
گزارش عملکرد بخش اول _ مقدمه / قرآن و مسجد 10,384.4 KB
گزارش عملکرد دومین جشنواره پیامک ادبی رضوی تهیه کننده : روابط عمومی و امور بین الملل 4,834.4 KB
نقشه راه کار گروه (بنیاد)مد و لباس 583.5 KB
گزارش نخستین دوره آموزشی ویژه خبر نگاران حوزه فرهنگ و هنر تیر ماه 1389 __ تهیه کننده : روابط عمومی و امور بین الملل 4,231.1 KB